Biolog og redaktør

Natura2000-området Étang de Canet Saint Nazaire, et fantastisk lagune-område i Sydfrankrig. Foto: ©Lotte Endsleff


Jeg er en alsidig biolog med mange års erfaring med faglig formidling og projektarbejde. Biologi og natur, viden om arter og biodiversitet, naturens sammenhænge, beskyttelse af natur, arter og miljø samt formidling om alt dette er min faglighed og store interesse.

Jeg er glad for at formidle viden – både i form af oplysning om biologi og anden videnskab og forskning, og i form af data, fx biodiversitetsdata. 

Jeg er også glad for projektarbejde - at udvikle, drive og profilere projekter og samarbejde med mange mennesker og faggrupper.

Jeg har 30 års erfaring som redaktør og skribent på digitale og trykte medier. Jeg elsker at arbejde med tekster, redigere og skrive, og jeg har orden i penalhuset. Jeg vil gerne formidle de fængende fortællinger om ’hvad er det’, ’hvad gør det’, ’hvilken betydning har det’, ny (og gammel) viden og erkendelse, nye opdagelser og landvindinger. Et fagligt præcist og samtidig letforståeligt sprog er kernen i den gode formidling. Viden skal deles og vække interesse, engagement og forståelse af forsknings betydning. Du kan se eksempler på min vidensformidling her på min hjemmeside.

Viden i form af data skal også deles, til brug i forskning og forvaltning. 

Naturen gør mig glad. Det er vigtigt at vi kender til naturen omkring os og forstår den - så forstår vi også bedre os selv, og vi kan bedre tage vare på naturen. Beskyttelse og bevarelse af natur og arter er altafgørende, og en stor formidlingsindsats er central i dette.

Holtug Kridtbrud ved Stevns Klint er et Natura 2000-område med vandsalamandre, grøn frø og sjældne planter. Foto: ©Lotte Endsleff