Viden - formidling - projekter

Natura2000-området Étang de Canet Saint Nazaire, et fantastisk lagune-område i Sydfrankrig. Foto: ©Lotte Endsleff

Jeg er biolog og har mange års erfaring med faglig formidling og projektarbejde.

Mine interesser er mangfoldige: biologi, natur og miljø, beskyttelse og bevarelse af natur og arter, anden naturvidenskab, sundhedsvidenskab, teknisk videnskab, kunst og kultur, historie og arkæologi.

Jeg er glad for at formidle viden – både i form af oplysning om biologi og anden videnskab og forskning, og i form af data, fx biodiversitetsdata. 

Jeg er også glad for projektarbejde - at udvikle, drive og profilere projekter og samarbejde med mange mennesker og faggrupper.

Jeg er en meget erfaren redaktør og skribent på digitale og trykte medier og elsker at arbejde med tekster og opsætning, redigere og skrive. Jeg vil gerne formidle de fængende fortællinger om ’hvad er det’, ’hvad gør det’, ’hvilken betydning har det’, ’hvad kan det bruges til’, ny erkendelse, nye opdagelser og landvindinger. Viden skal deles og vække interesse, engagement og forståelse af forsknings betydning. Du kan se eksempler på min vidensformidling her på min hjemmeside.

Viden i form af data skal også deles, til brug i forskning og forvaltning. 

Naturen gør mig glad. Det er vigtigt at vi kender til naturen omkring os og forstår den - så forstår vi også bedre os selv, og vi kan bedre tage vare på naturen. Beskyttelse og bevarelse af natur og arter er altafgørende, og en stor formidlingsindsats er central i dette.

Holtug Kridtbrud ved Stevns Klint er et Natura 2000-område med vandsalamandre, grøn frø og sjældne planter. Foto: ©Lotte Endsleff