Om mig

Cand.scient., biolog

Profil

Jeg er en alsidig, kreativ biolog med mange års erfaring med videnskabsformidling og  projektarbejde. 

Jeg er ansat som programsekretær for Det Farmaceutiske Forskeruddannelsesprogram, Drug Research Academy, på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet.

Før det var jeg projektmedarbejder hos startup organisationen Nordic Tech Playground, og inden da havde jeg projekter som videnskabelig webredaktør med afsæt i både min naturvidenskabelige baggrund og mine kompetencer som webredaktør og formidler.

Tidligere arbejdede jeg i 13 år på Københavns Universitet som projektmedarbejder, formidler og webredaktør i DanBIF – Danish Biodiversity Information Facility på Statens Naturhistoriske Museum, KU; her har jeg også arbejdet 3½ år for EU-projektet EU BON - The European Biodiversity Observation Network.

Før var jeg 12 år i forlagsbranchen, bl.a. som fagredaktør og forfatter på Den Store Danske Encyklopædi (naturvidenskab m.m.) og forlagsredaktør på Akademisk Forlag (sundhedsvidenskab).

I projekter indgår jeg med min naturvidenskabelige faglighed, håndtering af viden, information og data, ideudvikling, projektbeskrivelser, strategi og planer, styring, drift og koordinering, fundraising, rapporter, samarbejde (også tværfagligt), netværksopbygning, profilering, formidling, kommunikation og PR. Jeg har deltaget i projekter om bl.a. biologi og biodiversitet, Citizen Science og invasive arter og har styret en lang række bogprojekter. 

Som formidler og kommunikatør når jeg ud til både til den brede offentlighed og til videnskabsfolk, via web og sociale medier, nyhedsbreve, presse, artikler, foldere, plancher, udstillinger og events m.m. Jeg har solid erfaring med at skrive og redigere artikler og tekster til bl.a. web og sociale medier samt at redigere og udgive fagbøger. Som velformuleret skribent og redaktør toner jeg budskaber sprogligt præcist til målgruppen og manøvrerer sikkert på ruten fra forskersprog til let forståelig beskrivelse af mange forskellige emner.

Som webredaktør er jeg skarp på både struktur og layout, tekst og billeder, arbejder på et højt teknisk niveau og forener form, funktion og indhold brugervenligt, overskueligt og æstetisk. Jeg rækker vidt i de opgaver, jeg har løst, fra videnskabsformidlende webportaler, projekt- og konferencehjemmesider under Københavns Universitet til hjemmesider for NGO’er og privatpersoner. Desuden har jeg solid indsigt i professionel kommunikation via sociale medier.

Erhvervserfaring

2019 Programsekretær for Det Farmaceutiske Forskeruddannelsesprogram, Drug Research Academy, på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

2018 Projektmedarbejder og fundraiser hos Nordic Tech Playground

Organisation med fokus på mødet mellem mennesker og ny teknologi. Tidsbegrænset projektarbejde: projektudvikling og koordinering, projektbeskrivelser og planer, fundraising, ledelsessparring og tværfagligt samarbejde.

2017-18 Videnskabelig webredaktør
Projekter hos: 

 • Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet: Opbygning af websider om botanikeren Olaf Galløe, som en del af samlingswebsiderne.
 • Mediehuset Rubrik: Opbygning af ny hjemmeside for Naturhistorisk Guide.
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab og SCIENCE Kommunikation, Københavns Universitet: Opbygning af ny hjemmeside for Dronning Ingrids Herbarium.

2003-2016 Projektmedarbejder, formidler, kommunikationsansvarlig og webredaktør i DanBIF – Danish Biodiversity Information Facility, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

2002-2003 Forlagsredaktør på Akademisk Forlag.

2002 Konsulent, forfatter og redaktør for Gyldendal og Akademisk Forlag.

1992-2001 Fagredaktør og forfatter på Den Store Danske Encyklopædi, Danmarks Nationalleksikon, Gyldendal.

1991 Pro­jekter for Danmarks Miljøundersøgelser (mikrobiologi) og for Danmarks Naturfredningsforening (informationsmateriale).

Uddannelse

1991 Cand.scient. i biologi, speciale i marin mikrobiel økologi, Københavns Universitet.

Biologistu­diets 2. del på Miljøkontrollinjen.

Har sideløbende med biologistudiet studeret kunsthistorie på bifagsniveau.

Kurser

 • 2020: Kursus i Persondataforordningen (GDPR) (Københavns Universitet)
 • 2019: Kursus i WorkZone (Københavns Universitet)
 • 2017: Kursus i markedsføring via sociale medier (Edutasia)

Flere kurser ved Københavns Universitet:

 • 2015: Kursus i billedbehandling, Photoshop Elements
 • 2014: Kursus i webstatistik, Google Analytics
 • 2012: Obvius CMS: Etablering af nyt websted (avanceret kursus)
 • 2012: Obvius CMS: Redigering af websider (grundkursus)
 • 2010: Skriv til nettet - brugervenlige tekster, der bliver læst
 • 2009: Etablering af websted i Obvius CMS
 • 2009: Workshop on advanced modern geo-referencing techniques in Biological Collections and Databases
 • 2004: Kursus i Visuel Mind Map Teknik

Desuden kurser i førstehjælp, brug af hjertestarter og brandslukning (Røde Kors og Københavns Universitet).

Tillidshverv og frivilligt arbejde

Medlem af bestyrelsen for Dansk Zoologisk Selskab (siden 18/4 2017); er chefredaktør for tidsskriftet Habitat og redaktør på selskabets hjemmeside og sociale medier.

Medlem af bestyrelsen for Foreningen Naturhistorisk Guide (siden 8/3 2007) og medstifter af foreningen; webredaktør for Naturhistorisk Guides hjemmeside.

Medstifter af Citizen Science Netværk og administrator for netværkets LinkedIn-gruppe (siden 9/1 2018).

Sociale medier

Følg mig på LinkedIn (faglig profil) og Twitter (nyheder og info). Jeg er også på Facebook, men den er mere til privat brug.

CV

Du kan rekvirere mit fulde CV ved henvendelse, se under Kontakt.

 

Her sidder jeg i Holtug Kridtbrud ved Stevns Klint. ©Lotte Endsleff