07-11-2016

Endnu en anderledes and

Midt i billedet ses en anderledes farvet and, sammen med almindelige gråænder og den meget lyse and (tv.), som jeg tidligere har observeret. Gentofterenden, Dyssegård. Foto: ©Lotte Endsleff