28-11-2016

Indtryk af ænder

Skønheden i det nære - gråænder i Gentofterenden ved Dyssegårdsparken. Anden i forgrunden til højre er anderledes farvet. Foto: ©Lotte Endsleff