28-11-2016

Anderledes and - den fortsatte historie

Endnu et foto af en af de anderledes ænder sammen med almindelige gråænder i Gentofterenden ved Dyssegårdsparken. Foto: ©Lotte Endsleff