28-11-2016

Refleksioner i vand nr. 2

Algemønstre - Søborghusrenden ved Dyssegårdsparken en novembermorgen. Foto: ©Lotte Endsleff