29-06-2017

Hestekastanje

Hestekastanje ved Gentofterenden, Dyssegård. Snart vil hestekastanjerne være væk, for Gentofterendens omgivelser vil blive ændret som led i en klimatilpasning. Kastanjetræerne fældes og erstattes af andre træer. Foto: ©Lotte Endsleff