13-10-2017

Blå hummer

Hummere i akvarier kan med tiden blive blå. Her et flot eksemplar fra Øresundsakvariet, Helsingør. Foto: ©Lotte Endsleff