30-03-2018

Stavns Fjord, Samsø

Fiskerjolle på Besser Rev ved Stavns Fjord, Samsø. Stavns Fjord er et Natura2000-område med enestående yngle- og rastemuligheder for kystfugle. Foto: ©Lotte Endsleff