06-04-2018

Besser Rev, Samsø

Besser Rev med Kattegat til venstre og Stavns Fjord til højre. Foto: ©Lotte Endsleff