Billeder, indtryk og tanker om naturen og smukke steder

10-07-2017

Det blomstrer på borgmuren i Carcassonne, Frankrig. Foto: ©Lotte Endsleff

29-06-2017

Haletudser i Gentofterenden, Dyssegård. Foto: ©Lotte Endsleff

29-06-2017

Hestekastanje ved Gentofterenden, Dyssegård. Snart vil hestekastanjerne være væk, for Gentofterendens omgivelser vil blive ændret som led i en klimatilpasning. Kastanjetræerne fældes og erstattes af andre træer. Foto: ©Lotte Endsleff

09-05-2017

Naboens pæretræ blomstrer. Foto: ©Lotte Endsleff

28-11-2016

Bro over Søborghusrenden ved Dyssegårdsparken, en novembermorgen. Foto: ©Lotte Endsleff