Billeder, indtryk og tanker om naturen og smukke steder

28-11-2016

Algemønstre - Søborghusrenden ved Dyssegårdsparken en novembermorgen. Foto: ©Lotte Endsleff

28-11-2016

Refleksioner i vand - Søborghusrenden ved Dyssegårdsparken en novembermorgen. Foto: ©Lotte Endsleff

28-11-2016

Endnu et foto af en af de anderledes ænder sammen med almindelige gråænder i Gentofterenden ved Dyssegårdsparken. Foto: ©Lotte Endsleff

28-11-2016

Skønheden i det nære - gråænder i Gentofterenden ved Dyssegårdsparken. Anden i forgrunden til højre er anderledes farvet. Foto: ©Lotte Endsleff

25-11-2016

Mosekonen brygger - en kold morgen i Dyssegårdsparken, Gentofte. Mosekonebryg er en tåge, der opstår, når vandet i en sø, mose eller jordbunden er meget varmere end luften over, og vanddamp fra overfladen fortættes til tåge. Mosekonen er et væsen fra folketroen, lige som elverfolk og lygtemænd. Foto: ©Lotte Endsleff